چه انی امروز سود سهام عد دریافت می کنند؟

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، حدود 4میلیون و 500 هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی، مبلغی بالغ بر 240 میلیارد تومان سود سهام عد از سوی سازمان خصوصی سازی و از طریق بانک های عامل کشور امروز به حساب آنان واریز شود.به گزارش جنوب نیوز، امروز در مرحله تکمیلی واریز سود سهام عد ، کارگران فصلی و ساختمانی که جزو مشمولان سهام عد هستند، سود سهام عد خود را دریافت می کنند.بر این اساس مانده سود یکی دیگر از سه گروه باقیمانده مشمولان سهام عد امروز در حالی از طریق شعب بانک های عامل و موسسات مالی که مشمولین مزبور شبا بانکی خود را از طریق آن به این سازمان اعلام کرده اند پرداخت خواهد شد که تنها تسویه بقیه سود سهام عد دو گروه دیگر از مشمولان باقی مانده است.در همین رابطه:باقی مانده سود سهام عد کی واریز می شود؟چه انی در مرحله جدید سود سهام عد می گیرند؟بر این اساس تعداد مشمولانی که در این مرحله به عنوان واریز مرحله تکمیلی، از سود سهام عد عملکرد سال مالی 1395 برخوردار شده اند حدود 4میلیون و 500 هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی هستند که مبلغی بالغ بر 240 میلیارد تومان سود سهام عد از سویسازمان خصوصی سازی و از طریق بانک های عامل کشور امروز به حساب آنان واریز شود.گفتنی است آن دسته از مشمولانی که پس از تسویه حساب سود سهام عد گروه های مربوط به خود اقدام به ثبت شماره شبای حس بانکی در سامانه سهام عد کرده اند و نیز آن دسته از مشمولانی که از این به بعد اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عد می کنند، پس از تائید شماره شبای آنها و نیز پس از تسویه کامل سود سهام عد با کلیه گروهها، سود سهام خود را دریافت خواهند کرد.منبع: تسنیم